مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

درباره انجمن نیکوکاری آشیانه مهر پدری نقش جهان

انجمن نیکوکاری مهر پدری نقش جهان با شماره ثبت 5818 (از وزارت کشور )در راستای دستیابی به اهداف و تامین نیازهای افراد آسیب دیده تحت پوشش و در راستای حفظ والای کرامت انسانی اقدام به تاسیس این انجمن نموده است. بیشتر بخوانید…