راه اندازی کارگاه خیاطی زنان بی سرپرست

در راستای فرهنگ اشتغال زایی زنان بی سرپرست یا بد سرپرست بر آن شدیم تا با راه اندازی کارگاه خیاطی گامی هر چند کوچک در برطرف نمودن نیازهای روزانه این عزیزان بکوشیم. جهت همکاری با خیریه انجمن مهر پدری نیاز بیشتر بخوانید…