مهرپدری مهر پدری انجمن نیکوکاری مهرپدری خانه مهرپدری انجمن مهرپدری کمک رسانی نیازمندان خیر رسانی بیماری های خاص بیماریهای خاص زنان سرپرست خانوار ایتام مهرورزی ترنسکشوال ترنسکشوال ها ترنس سکشوال ترنس سکشوال ها ملال جنسیتی

در راستای دستیابی به اهداف و تامین نیازهای افراد آسیب دیده تحت پوشش خود از تمامی علاقه مندان به امور خیر دعوت به عمل می آورد .

شما عزیزان میتوانید با پرداخت هزینه ای هرچند کوچک سهم بزرگی در زندگی دیگر افراد داشته باشید .


شماره حساب : 1072896971

شماره کارت : 5041727010075164

بانک رسالت به نام انجمن آشیانه مهر پدری


همچنین شما از طریق کلید پرداخت مبلغ دلخواه در زیر می توانید مبلغ دلخواه خود را بصورت آنلاین پرداخت نمائید.

پرداخت مبلغ دلخواه