در صورتی که از سایت انجمن نیکوکاری مهر پدری شکایات ،انتقادات و یا پیشنهادات دارید می توانید از فرم زیر بصورت مستقیم با مدیریت مجموعه مهر پدری در ارتباط باشید.


[contact-form-7 id=”2598″ title=”فرم ثبت شکایات”]